ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ

ತುಮಕೂರು; ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣ, ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋ ಮಿತಿಯ ಆಸಕ್ತ ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 19 ರಿಂದ 21 ರವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು .ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ತರಬೇತಿಗೆ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×