ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ವಿಶೇಷ  ಆಕರ್ಷಣೆ ಶಿವ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ

ದಿನಾಂಕ : 03-10-2019

ಗುರುವಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  11:00 ರಿಂದ

ಸ್ಥಳ : ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ತುಮಕೂರು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×